יולי 2009

29 ביולי 2009

פעילות מול נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אס"י פועל יחד עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, בנושאים החופפים בפעילות שני הגופים. החודש כללה פעילות זו:
1. שיתוף הקהילה האוטיסטית בפיתוח תקנות נגישות:

א. בעקבות תגובה מקיפה של אס"י לטיוטת תקנות נגישות השירות, נפגשו מנכ"ל אס"י, רונן גיל ויו"ר אס"י, סולה שלי עם עו"ד צביה אדמון, אשר מרכזת את עבודת הנציבות על תקנות אלה ואישורן.

ב. החודש הגיעה אל אס"י בקשה ממשרד הפנים להערות והארות על הצעה לתיקון תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בנושא דרכים. היות ואנו מעוניינים להכיל הערות והארות של המגוון הרחב ביותר האפשרי של א"סים, אנו דנים כעת בהתייחסות למסמך זה. דיונים אלה, אשר יסתיימו בקרוב, נעשים הן בעל פה והן במסגרת פורום אסים ישראלים במערכת הפורומים של אס"י.

2. הגשת מועמדות לוועדה המייעצת שליד הנציבות:

החודש הגשנו באופן רשמי, אס"י כארגון ומנכ"ל אס"י, רונן גיל, את מועמדותנו לכהן בוועדה המייעצת שליד הנציבות. מינוי הוועדה ע"י שר המשפטים ושר הרווחה והשירותים החברתיים, עתיד להתבצע בעתיד הקרוב. אנו מקווים לבשר על מינוי הוועדה באחד הגליונות הקרובים של חדשות אס"י. יודגש כי בשלב זה זוהי מועמדות בלבד!

שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים של אנשים עם מוגבלויות

במסגרת קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים בנהריה, ובמתנ"ס בית ראסל בעיר (התורם את המקום ואת השימוש במחשבים), החל החודש מנכ"ל אס"י, רונן גיל, להעביר בהתנדבות קורס בסיסי בשימושי מחשב לחברי הקהילה המעוניינים בכך.

קבלת שבת אבל אחרת

בגליון הקודם דיווחנו על האירוח של מנכ"ל אס"י, רונן גיל ברדיו מהות החיים. תמלול התכנית נמצא כאן – ובו גם הסבר כיצד להגיע להקלטת התכנית באתר רדיו מהות החיים.

פעילות הסברה

החודש הרצה מנכ"ל אס"י, רונן גיל, לפני מחנכים ואנשי טיפול בילדים, נוער ובוגרים עם מוגבלויות במגזר החרדי בירושלים. ההרצאה, שהוזמנה ע"י ארגון "עלי שיח", נקראה "נקודה נאלמה" ועסקה בתהליכי עיבוד וחשיבה בספקטרום האוטיסטי, ובמשמעות ה"תרגום" בהקשר של שפה ותקשורת.

פעילות הסברה לחודש הקרוב

במסגרת קורס מדריכים בחוות הצופים ברמת יוחנן, ירצה במהלך חודש אוגוסט מנכ"ל אס"י, רונן גיל על קבלה והכלה של האחר והשונה.

היכונו לליל המטאוריטים 2009!

מאז אוגוסט 2005 נוסעים כמה מחברי הקהילה לנגב, לצפות במטר המטאוריטים ששיאו ב-12 באוגוסט בכל שנה (המכונה ליל הפרסאידים). גם השנה ניסע לנגב לטייל, לצפות במטאוריטים ולבלות ביחד במדבר. מאחר שהאירוע מיועד רק לא"סים ולבני משפחותיהם, אנו מפרסמים את הפרטים בפורום אסים ישראלים במערכת הפורומים של אס"י בלבד.