אודות חדשות אס"י

מטרת חדשות אס"י היא לעדכן את המעוניינים בכך, בפעילויות השונות של אס"י. בגליונות של חדשות אס"י ניתן למצוא עדכונים, הן על פעילויות שנעשו לאחרונה ע"י הארגון והן על אלה המתוכננות לעתיד הקרוב.

העדכונים השונים בחדשות אס"י מחולקים לפי תחומי הפעילות השונים.

אודות אס"י

אס"י הנו התארגנות של ולמען ישראלים מהקשת האוטיסטית, לצורך תמיכה ועזרה עצמית, עצמאית והדדית. חברי אס"י הינם אנשים מכל גווני הקשת האוטיסטית, המאמינים כי על החברה להכיר בזכותו הבסיסית של האוטיסט לחיות כאוטיסט מתוך הכרה במהות האוטיסטית כדרך חיים שונה ולגיטימית. חברי אס"י שואפים לקיים קהילה אוטיסטית בניהול עצמי, הכוללת אנשים מהקשת האוטיסטית בכל רמות התפקוד ובכל רמות התקשורת הבינאישית.

מידע נוסף אודות אס"י, ניתן למצוא באתר הארגון http://aci.selfip.org/.